Montessori

Montessori

Maria Montessori (1870 – 1952)

Byla italská lékařka a pedagožka, v roce 1896 byla dokonce první ženou Itálie, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v oboru lékařství. V dalších letech prohlubovala své vzdělání o psychologii a biologii a otázky pedagogiky. Svoji první školku otevřela v Římě v první dekádě dvacátého století a výchova dětí v předškolním a školním věku se stala jejím ústředním životním tématem. Za svůj život rozpracovala obsáhlou metodickou soustavu, která nadále nese její jméno. Řadu let působila jako vrchní školní inspektorka Itálie a svými přístupy ovlivnila výchovné metody i v řadě dalších zemí Evropy, Ameriky a Indie, kde často přednášela. Zejména v těchto oblastech jsou Montessori školy či vzdělávací prvky dnes již neodmyslitelnou součástí ověřeného, vstřícného přístupu k harmonické výchově dětí. V roce 1950 byla Maria Montessori nominována na Nobelovu cenu míru.

Metoda Montessori

Je světově uznávaný vzdělávací systém, jenž zahrnuje filosofii rozvoje dítěte i praktické postupy, které tomuto rozvoji napomáhají. Metoda vychází z individuálních potřeb dítěte a rozvíjí všechny vývojové složky: intelektovou, sociální, fyzickou, emocionální a duchovní.
Metoda Montessori je založená na fyziologickém vývoji lidského mozku. Je proto ideální začít pracovat s dětmi ve věku 2,5 let, kdy nastává optimální období pro rozvíjení tvůrčího a intelektového potenciálu každého dítěte pomocí Montessori pomůcek. Proto děti vedené v duchu metody Montessori začínají spontánně číst, psát a počítat již v předškolním věku.
Učitel je laskavým a trpělivým průvodcem dítěte a vždy respektuje jeho individuální tempo. Dokáže vytvořit prostředí, které vybízí dítě k práci. Již od vstupu do mateřské školky jsou děti vedené k samostatnosti(hygiena, oblékání, příprava svačinek, zametání, možnost výběru z různých činností…).
Heslo Montessori učitele je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Učitel je tedy průvodcem, který dítěti ukazuje cestu k vědění a poznávání. Učitel monitoruje dílčí kroky dítěte a podle dosažených výsledků s ním vytváří pracovní plán.

%d blogerům se to líbí:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close